Pożyczka dla Ukraińca

W ostatnich latach dało się zauważyć duży napływ Ukraińców do Polski. Co